Handbok för en gammal trädgård

Handbok för en gammal trädgård

Seller
André Strömqvist
Regular price
280 kr
Selling price
280 kr
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shippingcalculated at checkout.

Upptäck, bevara och återskapa!
En trädgård befinner sig i ständig förändring. Att ta hand om en gammal trädgård handlar därför inte om att frysa ett tillstånd. Istället handlar det om att lära känna trädgården för att på bästa sätt kunna bevara dess olika delar för framtiden.
Som trädgårdsantikvarie har André Strömqvist stor erfarenhet av äldre miljöer, och i sin roll som trädgårdsmästare samtidigt den praktiska kunskap som krävs. Här beskriver han hur vi kan hitta spår, tolka det vi ser och sätta en ambitionsnivå som fungerar.
Pedagogiskt guidar han oss genom trädgårdens olika delar i form av rabatter, häckar, stengångar och fruktträd.
Han beskriver hur vi kan gå till väga för att vårda, restaurera och återskapa de olika delarna, och låter historien i form av äldre tiders pionjärer, metoder och kultursorter väcka nyfikenhet och inspiration.
Norstedts Förlag